Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

073 Менеджмент, освітня програма Логістика

Менеджмент – це мистецтво досягнення цілей в умовах обмеженості ресурсів.

Террі Олександр Гібсон, консультант, автор книг і статей з менеджменту.

 

Якщо ти є лідером, енергійним і комунікабельним, маєш організаторські здібності, то обирай спеціальність «Менеджмент», освітню програму «Логістика»

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 073 «Менеджмент», освітня програма «Логістика» 

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійним ступенемфаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з менеджменту

 

Передумови: наявність базової або повної загальної середньої освіти

Термін навчання на базі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 5 місяців;
 • базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 5 місяців.

Форма навчання: денна

Джерела фінансування для здобуття фахової передвищої освіти з даної спеціальності: за рахунок державного замовлення, за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

Чому це актуально?

Сучасні реалії та тенденції розвитку світової економіки вимагають енергійних і багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних, цікавих та захоплюючих спеціальностей – логістика.

 

Логістика – молода наука, яка стрімко розвивається в усьому світі. Логістика вивчає теорію і практику управління матеріальними та відповідними інформаційними потоками в комплексі питань, пов`язаних з процесами руху у таких функціональних сферах як поставка від вихідних постачальників до підприємств-виробників, переміщення власне на підприємствах виробників, а також збут підприємств-виробників через дистрибуційні канали відповідно до потреб кінцевих споживачів.

 

Менеджери-логісти – це економісти, управлінці, постачальники, їхня діяльність вимагає чималого досвіду роботи не тільки в сфері організації закупівлі, транспортування, складської діяльності і збуту продукції, а і при управлінні персоналом. Також вони повинні володіти серйозною математичною підготовкою, для того, щоб розробити оптимальні схеми доставки і складування товарів. Крім того, логісту необхідно мати уявлення про ту галузь матеріального виробництва, яку обслуговує його фірма чи підприємство.

 

Професійні логісти – це сучасні фахівці, які потрібні у більшості сфер господарювання, зокрема, вони:

 • координують, оптимізують та обґрунтовують управлінські рішення щодо наскрізного управління товарним рухом з метою мінімізації загальних витрат;
 • забезпечують поєднання основних функцій логістики (вантажопереробка, складування, упаковка, транспортування, розподіл, управління закупками, замовленнями, запасами тощо) в єдиний бізнес-процес;
 • координують і оптимізують логістичні ланцюжки (ланцюги поставок, дистрибуції, внутрішньовиробничі тощо);
 • знаходять компроміси з логістичними партнерами та організовують їх взаємодію;
 • забезпечують високий рівень сервісу логістичного обслуговування споживачів,
 • активно використовують сучасні інформаційні технології (електронний бізнес, електронна комерція, управління у реальному режимі часу тощо).
 • організовують національні та міжнародні перевезення відповідно до вимог міжнародної̈ логістики;
 • розробляють маршрути та забезпечують митне оформлення вантажів;
 • організовують ефективну систему матеріального постачання та управління закупівлями, а також опрацювання замовлень і логістичне обслуговування споживачів.

 

Переваги навчання за освітньою програмою «Логістика» спеціальності 073 «Менеджмент» у фаховому коледжі:

 1. Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих менеджерів-логістів, здатних працювати в сучасному середовищі турбулентних змін та тотальної діджиталазації, оптимально організовувати логістичні процеси та операції, успішно конкурувати на ринку праці.
 2. Навчання здобувачів освіти здійснюють висококваліфіковані педагогічні працівники, які регулярно проходять стажування та підвищують свою кваліфікацію, беруть учать у професійних тренінгах, практикумах, конференціях, форумах, наукових семінарах.
 3. Теоретичні знання щодо логістики здобувачі освіти мають можливість закріпити за допомогою практичного навчання, яке передбачає практичні заняття, лабораторні роботи та виробничу практику.
 4. Використовувані практико-орієнтовані технології навчання, поєднання класичної бізнес-освіти та онлайн-технологій дають можливість здобувачам індивідуалізувати процес навчання. Дисципліни, що входять до програми професійного спрямування викладаються з використанням інтерактивних форм та інноваційних методик навчання (тренінги, групові дискусії, розв’язання ситуаційних завдань, кейс-методи, тощо).
 5. Під час навчання здобувачі освіти мають можливість брати участь в міжнародних, всеукраїнських, міжколедживськіх студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах, форумах та освітніх проєктах.
 6. Здобувачі освіти мають можливість розвивати свій творчий потенціал у різноманітних творчих та предметних гуртках, брати участь у виховних, спортивних заходах, які організовуються у коледжі та поза його межами.
 7. Навчання здійснюється сучасних навчальних аудиторіях та лабораторіях, які обладнанні мультимедійними засобами. На заняттях є можливість використовувати ТЗН, що покращує запам’ятовування навчального матеріалу та дозволяє презентувати домашню і самостійну роботу здобувачів освіти під час обговорення на заняттях.
 8. До послуг здобувачів освіти бібліотека, їдальня та буфет, спортивний комплекс, гуртожиток.

У процесі навчання здобувачі освіти:

 • вивчають навчальні дисципліни, які формують фахові компетентності та вміння щодо принципів побудови логістичних систем мікро-, мезо- та макрорівнів, проектування та оптимізації логістичних процесів підприємств та організацій, їх інформаційного та фінансового забезпечення, митного оформлення експортно-імпортних операцій, реалізації логістичних проектів та надання якісного логістичного сервісу.
 • отримують теоретичні знання та набувають практичних навичок з виробничої, транспортної та складської логістики, організації закупівель сировини та матеріалів і дистрибуції готових товарів, використання сучасних інформаційно-комунікаційних систем та інформаційних технологій в логістиці та управлінні ланцюгами постачання.

ДЕ І КИМ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ ПРОФЕСІЙНІ ЛОГІСТИ?

 • менеджерами відділів (служб) логістики підприємств, організацій та установ різних галузей економіки; 
 • фахівцями в компаніях, які професійно займаються логістикою та наданням логістичних послуг (в транспортно-експедиційних компаніях, на складських комплексах і митних терміналах, в транспортно-логістичних та дистрибутивних центрах тощо);
 • консультантами та експертами в компаніях, які займаються логістичним консалтингом та аутсорсингом (оформлення документації та інформаційне супроводження; надання митно-ліцензійних послуг; проєктування логістичних ланцюгів; проєктування логістичної системи підприємства; підвищення кваліфікації логістичного персоналу; впровадження інформаційних технологій для управління матеріальними потоками тощо).

 

Запрошуємо на навчання!

Коледж допоможе тобі стати першокласним професіоналом!

Ми на карті

Контакти

м. Кам'янець-Подільський,
вул. Павла Скоропадського, 2

 • Teл: +38 (03849) 7-47-72;
 • +380682764139 (приймальна комісія)
 • Email: kpkhp@i.ua

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…