Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Циклова комісія інженерно-економічних дисциплін

Циклова комісія інженерно-економічних дисциплін

 

Історія циклової комісії економічних дисциплін

Циклова комісія економічних дисциплін має майже ту ж тривалість, що і історія коледжу і нараховує більше 55 років.

Історія циклової комісії є невід’ємною частиною історії коледжу, частиною життя її творців і спадкоємців. Історія завдовжки в життя, життя – як мить славної історії.

Сам час здійснював її назву, і вона у певні періоди іменувалася по різному:

  • в 1961 році – предметна комісія облікових дисциплін;
  • в 1973 році – предметна комісія соціально-економічних дисциплін та предметна комісія облікових дисциплін;
  • в 1974 році – циклова комісія економічних дисциплін та циклова комісія облікових дисциплін;
  • з 2009 року дві комісії (економічних та облікових дисциплін) було об’єднано в одну – циклова комісія економічних дисциплін.

За час існування комісії в ній працювало багато досвідчених викладачів: Рєзник Ю.М., Герцкіс Ш.Г., Гельбурд М.С., Городницький Л.С., Грановська Р.А., Грановська Е.Я., Гринберг Г.С., Гершгорен М.І., Архіпов Л.С., Латишева Л.В., Купчик А.Б., Дарманська Г.О., Гольтман Л.М., Стеба Г.А., Ермантраут Г.І., Жук Г.М., Майзель Р.М., Зеліско І.А., Суліна А.О., Кучер Л.П., Коцюба І.В., Хребтовська В.С., Бурейко К.М., Волошина Ф.С., Сидорюк Г.І., та інші.

У різні роки циклову комісію очолювали висококваліфіковані викладачі: Гельбурд Марк Соломонович, Герцкіс Шмиль Гершкович, Ермантраут Галина Іванівна, Суліна Антоніна Олексіївна, Волошина Феодосія Семенівна, Хребтовська Вікторія Семенівна, Караваєва Світлана Миколаївна.

З 2017 року циклову комісію економічних дисциплін очолює к.е.н. Фурман Діана Григорівна.

З 2018 року циклову комісію економічних дисциплін очолює Караваєва Світлана Миколаївна.

На сьогодні у складі комісії працює 8 викладачів: 1 – кандидат економічних наук, 3 -  викладачів – методистів, 2 – викладачів вищої категорії.

До складу циклової комісії входять висококваліфіковані, досвідчені педагогічні працівники коледжу, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку студентів.

Діяльність циклової комісії ґрунтується на поєднанні сучасних освітніх технологій з прогресивними економічними знаннями та вміннями та орієнтована на посилення науково-дослідницької спрямованості навчання.

Підґрунтям для ефективної роботи циклової комісії є досвід практичної діяльності її викладачів, новизна використовуваних ними методик викладання, широкий науковий світогляд та високий рівень професійності.

Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання, формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів, у поліпшенні якості підготовки молодших спеціалістів. 

З метою активізації розумової діяльності студентів викладачі циклової комісії економічних дисциплін використовують різні форми та методи проведення занять і контролю знань. Вони володіють сучасними методиками навчання, їм притаманні професіоналізм, ініціатива, творчість та організаторські здібності. Викладачі досягають ефективності роботи за допомогою інтерактивних та інноваційних освітніх методів і технологій, які активно використовують у професійному середовищі.

Методична робота викладачів циклової комісії спрямована на: вдосконалення підготовки молодших спеціалістів згідно вимог освітньо-професійних програм.

Комісія економічних дисциплін живе цікавим і насиченим життям: студенти відвідують гуртки: «Юний бухгалтер», «Фінансист», «Економіст», «Ревізор», є учасниками Брейн-рингів і КВК, мають змогу зустрітися із фахівцями і більше дізнатись про майбутню професію, відвідують творчо-мистецькі і спортивні секції, бути учасниками економічних форумів та турнірів, створювати бізнес-плани та втілювати свої ідеї в реальність бізнесу. Це дає змогу виховати не лише вправного фахівця, а й особистість, яка працюватиме на благо країни.

Комісія економічних дисциплін тісно співпрацює з провідними підприємствами міста та навчальними закладами.

 Життя комісії економічних дисциплін – це напружена праця згуртованого колективу викладачів та студентів, спрямована на подальше формування і вдосконалення науково-методичної бази для забезпечення  високоякісної теоретичної та практичної підготовки фахівців з економіки.

 

Історія циклової комісії механічних дисциплін

Циклова комісія механічних дисциплін здійснює підготовку студентів зі спеціальностей «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» та «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок», викладаючи дисципліни загальнотехнічного і спеціального циклу. Циклова комісія механічних дисциплін є випусковою, тому основне навантаження при вивченні спеціальних дисциплін, проведенні практичного навчання, виконанні курсових і дипломних  проектів лежить на викладачах саме цієї комісії.

Підготовка фахівців зі спеціальностей «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» та «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» проводиться на високому науковому і технологічному рівні. Навчальний процес забезпечений інформаційно і технічно, є належна матеріальна база. Студенти мають гарні умови для навчання та відпочинку: чудові кабінети, обладнані лабораторії, сучасні комп’ютерні зали, механічна майстерня, спортивний комплекс, їдальня, буфет, студентський гуртожиток, бібліотека.

Майбутні механіки набувають практичного досвіду на передових підприємствах харчової галузі.

ФУРМАН

Діана Григорівна

к.е.н., спеціаліст вищої категорії,викладач-методист

е-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Викладач  працює у коледжі з 2002 року.

 Освіта:

2001 рік –  Хмельницький технологічний університет Поділля за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами», кваліфікація економіст.

 2010 рік – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», отримала науковий ступінь кандидата економічних наук, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН.

 З 2007 по 2017 рік обіймала посаду завідувача економічним відділенням.

 З 2017-2018 року є головою циклової комісії економічних дисциплін.

 Викладач має  значну кількість посвідчень про підвищення кваліфікації.

 Неодноразово відзначена  почесними грамотами та подяками.

 Діана Григорівна має значну кількість фахових статей, публікацій, з них низка публікації  із студентами, тези доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.

 Неодноразово була в складі експертної комісії при проведенні акредитаційної експертизи у вищих навчальних закладах.

 У своїй діяльності викладач впроваджує  новітні  інноваційні технології навчання, тренінги, ділові ігри, диспути, використовує  проблемні методи навчання, тренінг-семінари, забезпечує глибокі знання студентів, сприяє розвитку пізнавальної активності, ерудиції, мислення.

 Викладає такі дисципліни: «Макроекономіка», «Основи економічної теорії (Економіка)», «Основи маркетингу», «Основи підприємництва», «Фінанси підприємства», «Інформаційні системи і технології на підприємстві», «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах».

 

 

БАНЗУЛА

Каріна Євгенівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

Викладач працює у коледжі з 1992 року.

 Освіта:

1992 рік –  Тернопільський інститут народного господарства, за спеціальністю «Облік, контроль і аналіз в промисловості», кваліфікація економіст.

 2007 рік – Подільський державний аграрно-технічний університет, кваліфікація  магістр з обліку і аудиту.

 Викладач впроваджує у навчальний процес інтерактивні методи навчання, які формують у студентів комунікативні здібності, потребу у  інтелектуальному та духовному вдосконаленню  особистості , сприяють адаптації  в суспільному житті та колективі.

Викладач працює над проблемою використання проблемних ситуацій при  викладанні дисциплін економічного циклу, що дасть студентам можливість кваліфіковано та творчо підходити до розв’язання   виробничих ситуацій.

 Викладає такі дисципліни: «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економіка і нормування праці», «Менеджмент», «Облік і звітність», «Податкова система».

 

 

 

 

 

 

Хребтовська 

Ірина Валеріївна

спеціаліст вищої категорії,

е-mail: 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Викладач працює у коледжі з 2003 року.

 Освіта:

1988 рік – Кам’янець-Подільський технікум харчової промисловості за спеціальністю «Бухгалтерський облік»;

1993 рік – Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і управління в галузях АПК», кваліфікація економіст-організатор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУРДЕНЮК

Світлана Вікторівна

спеціаліст вищої категорії

е-mail: 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

Викладач працює у коледжі з 2004 року.

 Освіта:

1999 рік  –Кам’янець – Подільський коледж харчової промисловості, кваліфікація бухгалтера.

2004 рік –  Подільська державна аграрно-технічна академія за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація економіст з бухгалтерського обліку.

 2006 рік  – Подільський державний аграрно-технічний університет, кваліфікація  магістр з обліку і аудиту.

Світлана Вікторівна свою роботу спрямовує на формування творчого, мислячого, освіченого фахівця в галузі фінансів та обліку, здатного реалізувати сучасні вимоги роботодавців. Активно займається пошуком нових форм і шляхів профорієнтаційної роботи серед шкільної молоді, організовує агітацію у школах, створює рекламні матеріали.

  Викладає такі дисципліни: «Фінанси», «Казначейська справа», «Вступ до спеціальності (Технології)», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Контроль і ревізія».

 

 

  

 

 

 

 

КАРАВАЄВА

Світлана Миколаївна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

е-mail: 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

Викладач працює у коледжі з 1992 року.

 Освіта:

1990 рік – Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю інженер-економіст.

 2000 рік – Педагогічний факультет при Київському національному аграрному університеті, за спеціальністю економіст-педагог.

 З 2003 по 2017 рік обіймала посаду голови циклової комісії економічних дисциплін.

 З 2018 року є головою циклової комісії економічних дисциплін.

 У своїй роботі викладач велику увагу приділяє використанню нетрадиційних методів навчання,  застосовує активні методи навчання, які забезпечують формування позитивної мотивації студентів при вивченні дисциплін.

 Викладач працює над проблемою реалізації  компетентнісного підходу у процесі організації самостійної роботи студентів.

 Світлана Миколаївна постійно працює над підвищенням свої педагогічної майстерності та кваліфікації.

 Викладає такі дисципліни: «Економіка підприємства», «Основи економічної теорії (Економіка)», «Економіка підприємств різних типів», «Економіка, організація, планування та управління», «Основи бізнесу».

 

 

 

 

 

 

ОРЛИЦЬКА

Олена Олександрівна

спеціаліст вищої категорії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

Викладач працює у коледжі з 1990 року.

 Освіта:

1990 рік – Київський державний торгово-економічний інститут, за спеціальністю  «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності»,   кваліфікація економіст.

 2007 рік – Подільський державний аграрно-технічний університет, кваліфікація  магістр з обліку і аудиту.

 У своїй роботі викладач використовує методики, які б забезпечували мотивацію навчальної діяльності студентів, високу пізнавальну активність та самостійність студентів. Засобами досягнення цієї мети є ґрунтове та творче викладання навчальних дисциплін. Заняття Орлицької О.О. відзначаються змістовною, насиченістю (і в плані методики, і в плані інформативності), розмаїттям форм роботи.     

Олена Олександрівна постійно працює над підвищенням свої педагогічної майстерності та кваліфікації.

 Викладає такі дисципліни: «Основи економічної теорії (Економіка)», «Планування та організація діяльності підприємства», «Економіка,організація і планування», «Управління витратами», «Гроші та кредит», «Мікроекономіка».

 

 

 

 

 

ШЕВЧУК

Анатолій Михайлович

спеціаліст першої категорії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

Викладач працює у коледжі з 2004 року.

 Освіта:

2001 рік -  Подільська державна аграрно-технічна академія за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація спеціаліст з менеджменту.

 2008 рік - Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація магістр з менеджменту.

 2016 рік – Кам`янець-Подільська філія Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація спеціаліст з фінансів і кредиту.

 Анатолій Михайлович володіє стратегією навчання, знаннями, вміннями і навичками, що дозволяють активно  використовувати новітні методи та прийоми проведення занять.

 Велику увагу викладач приділяє розробці методичних матеріалів, тестових завдань різного рівня складності та методичних рекомендацій до самостійної підготовки студентів.

 Викладає такі дисципліни: «Банківські операції», «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках», «Страхові послуги», «Гроші та кредит», «Основи економічної теорії», «Економіка та основи ІТ-бізнесу», «Основи підприємництва та управлінської діяльності».

 

 

 

 

ЯСІНСЬКА

Тамара Павлівна

спеціаліст вищої категорії, старший викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

Викладач працює у коледжі з 1984 року.

Освіта:

1982 рік – Кам’янець-Подільський сільськогосподарський  інститут за спеціальністю бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві.

2000 рік – Педагогічний факультет при Київському національному аграрному університеті, за спеціальністю економіст-педагог.

У своїй педагогічній практиці застосовує сучасні методики викладання, заняття-конференція, традиційні лекційні заняття з використанням мультимедійних технологій, ділові ігри, заняття-конкурси,  практичні заняття з використанням презентації – «зіграй роль», «мозкова атака» «займи особисту позицію» тощо.

Викладач працює над проблемою організації самостійної роботи студентів під час вивчення економічних дисциплін та проведення різних типів навчальних занять.

Викладає такі дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Облік і звітність у бюджетних установах», «Економічний аналіз», «Статистика».

 

 

 

 

           

  

ПОПОВИЧ

Наталія Яківна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист                                                        

           

Працює у коледжі з 1980 року

Освіта:

1979 рік – Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія хлібопекарного, макаронного і кондитерського виробництва» , кваліфікація інженер-технолог

2000 рік – Національний аграрний університет, кваліфікація  інженер-педагог

Викладає дисципліни: «Технологічне устаткування галузі», «Охорона праці». Є керівником дипломного проектування, керівником виробничої практики.

 

 

 

 

 

МАРИСИК

Володимир Іванович

       спеціаліст першої категорії

             e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Працює у коледжі з 2010 року

      Освіта:

1983 рік – Кам’янець-Подільський технікум харчової промисловості за спеціальністю «Машини та устаткування підприємств харчової промисловості», кваліфікація технік-механік

1991 рік – Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Машини і апарати харчових виробництв» , кваліфікація інженер-механік

 

 

 

 

 

 

ФРАНЦЕВ

Руслан Васильович

                       e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Працює у коледжі з 2010 року

      Освіта:

1995 рік – Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості за спеціальністю «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»

2001 рік – Український державний університет харчових технологій за спеціальністю  «Обладнання переробних і харчових виробництв», кваліфікація спеціаліст з обладнання переробних і харчових виробництв

2007 рік – Хмельницький університет управління та права за спеціальністю «Правознавство»

 

 

 

 

 

 

МИХАЙЛОВ

Володимир Іванович

                       e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Працює у коледжі з 2018 року

      Освіта:

1979-1985 рр. – МВТН імені Баумана за спепціальністю "Енергомашинобудування", кваліфікація інженер-механік, криогенна техніка

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми на карті

Контакти

м. Кам'янець-Подільський,
вул. Суворова, 2

  • Teл: +38 (03849) 7-47-72;
  • +380682764139 (приймальна комісія)
  • Email: kpkhp@i.ua

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…