Версія для друку

071 Облік і оподаткування

Хто в справах своїх не вміє бути гарним бухгалтером, той буде бродити як сліпий у пітьмі, навмання, і не минути йому великих збитків

Лука Пачіолі (1445-1517), італійський чернець, математик, засновник принципів сучасного бухгалтерського обліку «батько бухгалтерії»

 

Бухгалтер – найбільш затребуваних професій у сфері економіки і фінансів, нею займаються освічені, успішні люди, а облік – це не лише універсальна мова бізнесу, а й мистецтво, уся краса якого не завжди очевидна сторонньому спостерігачу, але повністю розкривається перед втаємниченим.

Професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Але тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії.

Професія бухгалтера існує з давніх-давен і буде існувати завжди, адже ефективність діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, юридичної̈ чи фізичної̈ особи залежить від організації̈ бухгалтерського, управлінського й податкового обліку. Облікові працівники, задовольняють інформаційні потреби на всіх рівнях управління, забезпечують можливість прийняття адекватних управлінських рішень у мінливому ринковому середовищі.

 

Якщо відчуваєш покликання бути економістом, що спеціалізується на питаннях обліку і оподаткування, то стань найкращим, обравши спеціальність «Облік і оподаткування»

 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

 

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійним ступенем – фаховий молодший бакалавр

 

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

 

Передумови: наявність базової або повної загальної середньої освіти

Термін навчання на базі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) – 1 рік 10 місяців;
 • базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців.

 

Форма навчання: денна

 

Джерела фінансування для здобуття фахової передвищої освіти з даної спеціальності: за рахунок державного замовлення, за кошти фізичних або юридичних осіб.

Переваги навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»:

 1. Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за даною спеціальністю складена з урахуванням вимог ринку праці.

 

 1. Навчання здобувачів освіти здійснюють висококваліфіковані педагогічні працівники коледжу, які постійно підвищують свій професійний рівень, є активними учасниками наукових семінарів, конференцій, тренінгів тощо.

 

 1. Під час навчання здобувачі освіти мають можливість брати участь в міжнародних, всеукраїнських, міжколедживськіх студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах, форумах та освітніх проєктах.

 

 1. Здобувачі освіти навчаються у сучасних навчальних аудиторіях та лабораторіях, які обладнанні мультимедійними засобами До послуг здобувачів освіти – бібліотека, їдальня та буфет, спортивний комплекс, гуртожиток.

 

 1. Практичне навчання передбачає практичні заняття, лабораторні роботи та проходження здобувачами освіти виробничої практики. Базами практики є сучасні установи, організації та підприємства Хмельниччини різних галузей діяльності та всіх форм власності.

 

Випускники коледжу продовжують навчання у філії Національного університету харчових технологій за скороченими програмами.

 

Основними перевагами професії є:

 • Мобільність – фахівці з обліку і оподаткування (бухгалтери) можуть працювати як наймані особи в офісі, так і на фрілансі та самостійно впливати на розмір своєї заробітної плати.
 • Перспективи кар'єрного росту: починаючи з найпростішої посади – помічника бухгалтера – можна вирости до головного бухгалтера великого підприємства, організації чи установи або фінансового директора.
 • Для фахівців цієї професії цінний досвід, а не вік, тому немає небезпеки залишитися без роботи, досягнувши пенсійного віку.
 • Потреба в кадрах завжди висока, як у великому місті, так і в невеликих населених пунктах.
 • Заробітна плата росте разом з досвідом і отриманням додаткових навичок (наприклад, володіння іноземною мовою).
 • Можливості додаткового заробітку (разові складання звітів для невеликих фірм).
 • Можливість здійснювати приватну практику.

 

Унікальність спеціальності «Облік і оподаткування» полягає в тому, що здобувачі фахової передвищої освіти отримають не тільки класичну економічну освіту, але й здобудуть додаткові ґрунтовні знання всіх тонкощів та нюансів, бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, податкового законодавства, аудиту, економічного аналізу. Фахівець з обліку і оподаткування сьогодні – це універсальний економіст, який можете успішно претендувати на всі без виключення посади, де є вимога мати фахову передвищу економічну освіту.

 

Місцями працевлаштування випускників спеціальності 071 «Облік і оподаткування» можуть бути:

 • облікові, економічні, фінансові, виробничі та аналітичні підрозділи і служби підприємств, організацій та установ різних галузей діяльності та всіх форм власності;
 • органи державного управління та місцевого самоврядування;
 • органи Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Державної аудиторської служби України, установи соціального захисту, охорони здоров’я, освіти та культури, недержавні та державні пенсійні фонди;
 • консалтингові та науково-дослідні установи;
 • приватні підприємства малого і середнього бізнесу;
 • фінансові, кредитні й страхові установи;
 • приватна практика.

 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні), та за будь-якими видами економічної діяльності. Випускники здатні виконувати професійну роботу за ДК 003-2010 за кваліфікаційними угрупуваннями:

 • 3433 – Бухгалтер
 • 3433 – Асистент бухгалтера-експерта
 • 3433 – Касир-експерт
 • 2 – Бухгалтер-експерт
 • 2 – Бухгалтер-ревізор
 • 2 – Аудитор
 • 4121 – Рахівник
 • 3439 – Ревізор
 • 3152 – Ревізор з виробничо-технічних і економічних питань
 • 3429 – Ревізор комерційний
 • 4211 – Касир (на підприємстві, в установі, організації)
 • 4212 – Касир (в банку)

 

Запрошуємо на навчання!

Коледж допоможе тобі стати першокласним професіоналом!

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…