Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Циклова комісія технологічних дисциплін

Історія циклової комісії технологічних дисциплін

Циклова комісія  технологічних дисциплін була створена в 1967 році.

Вродовж історії циклової комісії в ній працювали викладачі: Сандурський В.Б., Прітис З.Н., Передрій Н.О., Сойко Г.С., Лобачевська С.М., Сичова Б.О., Манчур Є.В., Волосіна Л.М., Костюк Л.Я., Фалендиш (Резнічук) Н.О., Анеляк Л.М., Сойко А.В.

У різні роки циклову комісію очолювали: Притис Зінаїда Нестерівна, Сойко Ганна Сигізмундівна. З 2008 року  циклову комісію очолює Федорова Тетяна Олексіївна.

Метою діяльності викладачів циклової комісії є формування професійних компетентностей майбутніх фахівців в умовах багатопрофільності навчального закладу. Акцент в роботі ставиться на підготовку конкурентно-спроможного фахівця шляхом формування і розвитку професійно значущих якостей, розвитку особистості, перш за все, її культурної сфери, способів продуктивного мислення та наукового пізнання, вміння вчитися й самовдосконалюватися протягом усього життя, здатності до творчого наукового пошуку для вирішення завдань, що постали; створення і формування цінностей особистісного розвитку.

В цикловій комісії працюють випускники коледжу різних років: Федорова Т.О., Присяжна О.Л., Ткач Л.В., Комендант О.Л., Зваричук З.В., Осадчук Г.В.

ФЕДОРОВА

Тетяна Олексіївна

доцент, кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

         e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Викладач працює у коледжі з 1989 року.

Освіта:

1985 рік – Кам´янець-Подільський технікум харчової промисловості за спеціальністю «Хлібопекарське виробництво».

1993 рік -  Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю інженер-технолог.

2004 рік – здобула науковий ступінь кандидата технічних наук. Захистила дисертаційну роботу на тему «Розробка технології хліба з борошна трітікале».  Автор методичних вказівок, наукових статей у фахових виданнях, учасник науково-практичних семінарів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Федорова Т.О. є розробником «Галузевого стандарту вищої освіти України» за спеціальністю «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів».

З 2008 року  очолює циклову комісію технологічних дисциплін.

У жовтні 2012 року Радою директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької області Тетяну Олексіївну було нагороджено грамотою за багаторічну сумлінну працю, високу педагогічну майстерність та з нагоди Дня працівників харчової промисловості.

Викладає дисципліни «Технохімічний контроль галузі», «Технологія зберігання та переробки зерна», «Технологія макаронних виробів», «Іноваційні технології галузі». Є керівником практичного навчання,  курсового та дипломного проектування.

ПАВЕЛЬЧУК   

Наталія Володимирівна  

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

e-mail: pavelchuknatalijaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Викладач працює у коледжі з 1989 року

Освіта:

1989 рік - Київський технологічний інститут харчової промисловості.

2001-2009 роки завідувач заочного відділення К-ПКХП НУХТ.

2011-2012 навчальному році була переможцем першого етапу конкурсу «Кращий викладач року» у номінації з циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

За ґрунтовну підготовку фахівців Павельчук Н.В. неодноразово відзначено почесними грамотами та подяками Національного університету харчових технологій.   

Працює над методичною проблемою оптимізації навчального процесу при вивченні дисциплін професійного циклу.

Викладає дисципліни «Технологія хлібопекарських виробів», «Технологія кондитерських виробів», «Товарознавство сировини галузі», є керівником практичного навчання, курсового і дипломного проектування.

 

 

 

ПРИСЯЖНА

Оксана Леонтіївна 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

e-mail: prysazhna.oksanaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Викладач працює у коледжі з 1983 року. 

Освіта:

1982 рік - Кам´янець-Подільський технікум харчової промисловості за спеціальністю «Хлібопекарське виробництво»

1994 рік - Московський державний заочний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія хлібопекарського, кондитерського, макаронного виробництв і харчо концентратів»

Автор навчального посібника з дисципліни «Основи стандартизації та метрології»; навчальних програм, методичних вказівок.

За сумлінну працю та соціальну активність відзначена подякою Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки.

Викладає дисципліни «Вступ до спеціальності», «Основи стандартизації та метрології», «Мікробіологія», «Мікробіологія і  фізіологія», є керівником практичного навчання, курсового і дипломного проектування.

 

 

 

 

 

 

Ляшук

Яна Василівна

 

 e-mail: 

   Працює у коледжі з 2002 року.

Освіта:

2002 рік - Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості за спеціальністю «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»;

2005 рік - Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів" та здобула кваліфікацію спеціаліста.

Викладає дисципліни: «Основи стандартизації та контролю якості харчової продукції», «Предмет спецпідготовки «Виробництво кондитерських виробів», «Технологія зберігання та переробки зерна»

 

 

 

  

 

 

 

ЗВАРИЧУК

Зоя Василівна

спеціаліст

   

 

 

Працює у коледжі з 2007 року

Освіта:

2007 рік - Кам´янець-Подільський коледж харчової промисловості НУХТ за спеціальністю «Виробництво хліба, кондитерських,  макаронних виробів та харчоконцентратів».

2015 рік - Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Технологія приготування їжі», бакалавр.

2016 рік - магістратуру Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Технології в ресторанному господарстві», інженер-технолог.

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Санітарія та гігієна», Навчальна практика.

 

 

 

  

 

 

 

ТКАЧ

Лілія Вікторівна 

кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Викладач працює у коледжі з 2003 року.

Освіта:

1997 рік - Кам’янець-Подільський коледж  харчової промисловості за спеціальністю «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»

2001 рік - Український державний університет харчових технологій за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів».

2007 рік - Подільський державний аграрно-технічний університет та здобула кваліфікацію магістра інженера-педагога за спеціальністю  «Професійне навчання».

2020 рік -  захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти та здобула науковий ступінь «Кандидат педагогічних наук».

Є автором наукових публікацій, друкується у наукових фахових виданнях України, а також зарубіжних виданнях. Автор матеріалів у збірниках наукових праць, співавтор монографії. Приймає участь у наукових конференціях, круглих столах, вебінарах.

Є автором методичних вказівок та навчальних програм з дисциплін: «Технічне креслення», «Інженерна графіка», «Основи стандартизації та контролю якості продукції».

Тема наукового дослідження викладача : «Педагогічні умови практичної підготовки майбутніх техніків-технологів у коледжах харчової промисловості».

Викладає дисципліни «Інженерна графіка», «Технічне креслення»,  «Основи стандартизації та контролю якості продукції»,  «Комп´ютерне проектування в галузі».

 

 

КОМЕНДАНТ

Олена Василівна

спеціаліст другої категорії

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Працює в коледжі з 2005 року.

Освіта:

2002 рік - Кам’янець-Подільський коледж  харчової промисловості за спеціальністю «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»

2006 рік - Національний університет харчових технологій за спеціальністю "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів" та здобула кваліфікацію спеціаліста.

2012 рік - Подільський державний аграрно-технічний універститет і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки "Професійна освіта. Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" та здобула кваліфікацію бакалавра інженера-педагога.

Є автором методичних вказівок та навчальних програм з дисциплін: «Технічне креслення», «Інженерна графіка», «Проектування підприємств та будівельна справа», Предмет спецпідготовки «Виробництво кондитерських виробів», «Основи стандартизації та контролю якості продукції».

Викладає дисципліни «Інженерна графіка», «Технічне креслення», «Проектування підприємств та будівельна справа», «Основи стандартизації та контролю якості продукції», предмет спецпідготовки «Виробництво кондитерських виробів», «Комп´ютерне проектування в галузі».

 

НЕФЕДОВА

Ганна Михайлівна

спеціаліст вищої категорії

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Викладач працює в коледжі з 2009 року

Освіта:

1982 рік - Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю «Технологія та організація громадського харчування».

2010 рік - Київський педагогічний коледж імені Антона Макаренка за напрямом підготовки "Педагогічна освіта", кваліфікація бакалавр педагогіки 

В 2012 році приймала участь в ІІ етапі обласного конкурсу професійної майстерності, де зайняла 1 місце та Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності, де зайняла призове місце. 

Викладає дисципліни: «Технологія виробництва кулінарної продукції», «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства», «Барна справа», «Інноваційні ресторанні технології». Є керівником практичного навчання та курсового проектування.

 

 

  

 

НЕФЕДОВ

Артем Ігорович

спеціаліст першої категорії

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 

Працює у коледжі з 2010 року

     Освіта:

2008 рік – Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», кваліфікація інженер-технолог

2008 рік – Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація спеціаліст з обліку і аудиту

2016 рік – Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету за напрямом підготовки «Харчові технології та і нженерія», кваліфікація бакалавр з харчових технологій та інженерії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САВІЦЬКА

Ольга Анатоліївна

 

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Працює у коледжі з 2005 року

 

     Освіта:

2005 рік – Національний університет харчових технологій за спеціальністю "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів" та здобула кваліфікацію спеціаліста.

2014 рік – Подільський державний аграрно-технічний університет за напрямом підготовки "Професійна освіта. Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" та здобула кваліфікацію бакалавра інженера-педагога.

Викладає дисципліни «Інженерна графіка», «Технічне креслення», «Основи стандартизації та контролю якості харчової продукції».

 

 

  


  

 

  

 

  

 

Ми на карті

Контакти

м. Кам'янець-Подільський,
вул. Суворова, 2

  • Teл: +38 (03849) 7-47-72;
  • +380682764139 (приймальна комісія)
  • Email: kpkhp@i.ua

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…